ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร Global Trends & Thailand’s Future Health & Wellness Tourism วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง The Meeting Room โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท Bangkok Training Internationnal จำกัด ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ คุณอาร์ต คุณฝน คุณแอน