ถ่ายทอดสดการเสวนา สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม งานเชียงใหม่บุ๊คแฟล์ ครั้งที่ 3 Centralplaza Chiangmai